logo

Dicciogriego


Diccionario didáctico interactivo griego ↔ español (en construcción)

Presente temático contracto en -ε-. Activa y media (= pasiva)

ACTIVA Presente Indic. Imperfecto Indic. Imperativo Subjuntivo Optativo Formas nominales

 

sing. 1ª

sing. 2ª

sing. 3ª

ποι-ῶ

ποι-εῖς

ποι-εῖ

ἐ-ποί-ουν

ἐ-ποί-εις

ἐ-ποί-ει

 

ποί-ει

ποι-είτω

ποι-ῶ

ποι-ῇς

ποι-ῇ

ποι-οῖ-μι, -οίη-ν

ποι-οῖ-ς, -οίη-ς

ποι-οῖ, -οίη

Infinitivo

ποι-εῖν

 

 

pl. 1ª

pl. 2ª

pl. 3ª

ποι-οῦμεν

ποι-εῖτε

ποι-οῦσι(ν)

ἐ-ποι-οῦμεν

ἐ-ποι-εῖτε

ἐ-ποί-ουν

 

ποι-εῖτε

ποι-ούντων

ποι-ῶμεν

ποι-ῆτε

ποι-ῶσι(ν)

ποι-οῖ-μεν

ποι-οῖ-τε

ποι-οῖ-εν

Participio

ποι-ῶν

ποι-οῦσα

ποι-οῦν

 

dual 2ª

dual 3ª

ποι-εῖτον

ποι-εῖτον

ἐ-ποι-εῖτον

ἐ-ποι-είτην

ποι-εῖτον

ποι-είτων

ποι-ῆτον

ποι-ῆτον

ποι-οῖ-τον

ποι-οί-την

MEDIA (= PASIVA)

 

sing. 1ª

sing. 2ª

sing. 3ª

ποι-οῦμαι

ποι-ῇ

ποι-εῖται

ἐ-ποι-ούμην

ἐ-ποι-οῦ

ἐ-ποι-εῖτο

 

ποι-οῦ

ποι-είσθω

ποι-ῶμαι

ποι-ῇ

ποι-ῆται

ποι-οί-μην

ποι-οῖ-ο

ποι-οῖ-το

Infinitivo

ποι-εῖσθαι

 

 

pl. 1ª

pl. 2ª

pl. 3ª

ποι-ούμεθα

ποι-εῖσθε

ποι-οῦνται

ἐ-ποι-ούμεθα

ἐ-ποι-εῖσθε

ἐ-ποι-οῦντο

 

ποι-εῖσθε

ποι-είσθων

ποι-ώμεθα

ποι-ῆσθε

ποι-ῶνται

ποι-οί-μεθα

ποι-οῖ-σθε

ποι-οῖ-ντο

Participio

ποι-ούμενος

ποι-ουμένη

ποι-ούμενον

 

dual 2ª

dual 3ª

ποι-εῖσθον

ποι-εῖσθον

ἐ-ποι-εῖσθον

ἐ-ποι-είσθην

ποι-εῖσθον

ποι-είσθων

ποι-ῆσθον

ποι-ῆσθον

ποι-οῖ-σθον

ποι-οί-σθην

Palabras con esta flexión

 
ἀγανακτέω, ἀγνοέω, ἀδικέω, αἱρέω, αἰτέω, ἀκολουθέω, ἀμελέω, ἀμφισβητέω, ἀναιρέω, ἀναχωρέω, ἀπαιτέω, ἀπειλέω, ἀπιστέω, ἀποκρινοῦμαι, ἀπολογέομαι, ἀπορέω, ἀποστερέω, ἀποτελέω, ἀριθμέω, ἀρκέω, ἀρνέομαι, ἀσεβέω, ἀσθενέω, ἀσκέω, ἀφαιρέω, ἀφαιρῶν, ἀφικνέομαι, βοηθέω, γαμέω, δέω, διαιρέω, διανοέομαι, διατελέω, διηγέομαι, διοικέω, διοικῶν, δοκέω, δωρέομαι, ἐγκαλέω, ἐγκαλῶν, ἐλεέω, ἐνθυμέομαι, ἐννοέω, ἐξαιρέω, ἐπαινέω, ἐπιθυμέω, ἐπικαλέω, ἐπιμελέομαι, ἐπινοέω, ἐπιτελέω, ἐπιχειρέω, εὐδοκιμέω, εὐεργετέω, εὐπορέω, ζητέω, ἡγέομαι, θαρρέω, θεωρέω, ἱκνέομαι, καθαιρέω, καλέω, καταφρονέω, κατηγορέω, κατοικέω, κινέω, κοινωνέω, κοσμέω, κρατέω, λαλέω, λοιδορέω, λυπέω, μαρτυρέω, μετρέω, μιμέομαι, μισέω, νοέω, νοσέω, οἰκέω, οἰκοδομέω, ὀκνέω, ὁμιλέω, ὁμολογέω, παραινέω, παρακαλέω, πλεονεκτέω, πλημμελέω, πλουτέω, ποθέω, ποιέω, πολεμέω, πολεμῶν, πολιορκέω, πονέω, προαιρέομαι, προσποιέω, πωλέω, ῥιπτῶ, σκοπέω, στερέω, στρατηγέω, συγχωρέω, σωφρονέω, τελέω, τηρέω, τιμωρέω, ὑπηρετέω, ὑπισχνέομαι, φιλέω, φιλοσοφέω, φοβέω, φορέω, φρονέω, φωνέω, χωρέω, ὠθέω, ὠνέομαι, ὠφελέω.
        
Diseño y Desarrollo: Soluciones y Respuestas